Yara Digital Products

Получете точни
препоръки
Започнете работа с вашия N-Tester BT и научете как да създавате точни препоръки за азот директно в мобилното приложение на Atfarm.

Как да създадем точни азотни препоръки?

Какви фактори влияят на препоръките за азот?