Yara Digital Products

Открийте прецизното
земеделие през своя телефон
Изтеглете мобилното приложение на Atfarm и вижте колко лесно може да бъде прецизното земеделие.

Вземете Atfarm, където и да отидете

AtFarm
123 5

Не ви е нужна нова торачка, за да внасяте азот с променлива норма!

AtFarm

Как работи режимът на управление по отношение на променливото азотно торене?

AtFarm

Всичко от което се нуждаете е вашият телефон!

Режимът на управление на Atfarm ви дава възможност да се възползвате от предимствата на азотното торене с променлива норма с помощта на торачката, която вече имате.

GPS технологията позволява на приложението да направлява или скоростта на вашия трактор, или нормата на дебит, за да внасяте прецизно азот в цялото поле.

AtFarm

Променлива скорост

Как работи? Задайте скорост, с която ще се движите в приложението Atfarm и ще бъдете насочвани колко бавно или бързо да управлявате.

Скоростта на движение регулира количеството тор, което попада във всяка част на полето (при по-ниска скорост се разпръсква повече тор, а при по-висока – по-малко количество).

AtFarm

Променлива норма на дебит

Как работи? Докато се движите из полето, приложението Atfarm ви направлява кога да промените нормата на дебит на тороразпръсквачката, според картата за променливо торене, която изпълнявате.

AtFarm