Yara Digital Products

Наблюдавайте растежа на
посевите по всяко време
Открийте различните области в полетата си само с 1 щракване и приоритизирайте посещенията си на място.

Открийте проблемите, преди те да могат да се
отразят на добива ви

AtFarm
AtFarm

Наблюдавайте оптините си полета!

Спътниковите изображения, наред с агрономически издържаните карти на биомасата на Yara, могат да ви помогнат лесно да анализирате състоянието на посевите и да оцените всички нови практики или продукти, които тествате.

AtFarm

Откривайте проблеми рано!

Благодарение на спътниковите изображения, които се актуализират на всеки 3 до 5 дни, можете да идентифицирате потенциални проблемни области след поникването и да подобрите развитието на посевите.

AtFarm

Наблюдавайте всяко приложение на азот!

Картите на биомасата на Atfarm ви помагат да наблюдавате ефективността на торенето с азот и торенето с променлива норма, във всяко поле.

Проследяване развитието на културите

Картите на биомасата дават възможност да следите какво е състоянието на посевите, да следите тяхното развитие и да откривате проблемни области, навсякъде и по всяко време.

Усъвършенствана технология

Atfarm използва Оптимизираният индекс на Yara, за да генерира карти на биомасата. Чрез Оптимизираният индекс получавате още по-добра представа какво е състоянието на вашите посеви.

Усъвършенстваната технология ви дава информация
отвъд традиционния мониторинг на посевите

AtFarm

Усъвършенствана технология, която ви дава информация отвъд традиционния мониторинг на посевите

Изображения с висока разделителна способност се добавят в Atfarm на всеки 3 до 5 дни. Можете да анализирате всяко поле до 2 години назад за да разберете каква е продуктивността му и какво може да очаквате от всяка област, през следващата година.


AtFarm

Информация за развитието на посевите отвъд това, което може да се види с просто око

Оптимизираният индекс е разработен на база алгоритми от Yara. Индексът се основава на повече от 25 години опити и изследвания на посевите.

Чрез Оптимизирания индекс на Yara вие можете да наблюдавате развитието на вашите посеви с по-голяма точност от всякога.


AtFarm

Следете какво се случва в полетата ви, независимо къде се намирате

Проследявайте и наблюдавайте с лекота развитието на посевите през целия сезон, през мобилното приложение на Atfarm.


Като охранителна система за вашите полета през целия сезон

AtFarm