Yara Digital Products

4 начина да подобрите азотните приложения

#1: Проверете качеството на тора

#2: Калибрирайте торачката всеки сезон

#3: Изберете най-подходящата азотна норма за всяка зона в полето

#4: Прилагайте в точното време

Как мога да го пробвам на моите полета?