Yara Digital Products

Създайте цялостен
План за торене с Atfarm
Получавате информация за храненето на културите и продуктите, от които се нуждаете, за да направите всеки сезон успешен.

Какво може да направи Планът за торене на Atfarm за вас?

AtFarm
123 5

Лесен за разбиране преглед на нуждите от хранителни вещества за целия сезон и всеки етап на растеж

Подробна информация за нуждата от хранителни вещества и препоръка за торови продукти, за постигане целевият добив

Създавайте неограничен брой планове БЕЗПЛАТНО!

Планът за торене на Atfarm отива отвъд традиционните методи за торене по 3 важни начина:

Сумарно представяне на торенето през цялата вегетация на културите

Открийте незабавно пропуските във вашия план за торене. Сравнете общата нужда от хранителни вещества с препоръката от Atfarm.

Автоматично разделяне на продуктите и хранителните вещества

Вижте какво да очаквате този сезон. Atfarm автоматично изчислява необходимите разпределения на хранителните вещества за култура и поле. Всичко, от което Atfarm се нуждае за да направи това, са вашите данни за полето.

Адаптация и редакция на продуктите

Бързо адаптирайте и редактирайте продуктите във вашия план, за да съответстват на вашите знания и опит. Вижте обобщен списък с продуктите, както на ниво поле, така и на ниво ферма.

Планът за торене на Atfarm е безплатен за използване

AtFarm